top of page
  • turizmisletmeyatir

Yabancılara vatandaşlık verilmesi uygulaması genişletildi

Yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesine ilişkin uygulamaya, “kat irtifakı” ve “üzerinde taşınmaz bulunan arsalar” da dahil edildi.

12 Aralık 2023 Tarihli ve 32397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre; yabancılara taşınmaz karşılığında T.C. vatandaşlığının verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi.

Türk vatandaşlığı için “kat irtifakı” veya “üzerinde taşınmaz bulunan arsalar” da yeterli olacak.             

Vatandaşlık alınabilmesi için “arsada kat mülkiyeti” veya “kat irtifakı olması” ya da “arsa üzerinde yapı bulunması” yeterli sayılacak.


Kararda, arsanın yüzölçümü hakkında detay verilmezken şu ifadeler yer aldı:

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.


Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


DESTEKLEYENLER

3-destekleyenler---422.jpg
2-navitas-min (1).gif
bottom of page