top of page

DESTEKLEYENLER

gaia banner (1).gif
  • turizmisletmeyatir

Daikin Türkiye 2. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Enerji verimliliği yüksek, çevreci ürünleriyle öne çıkan iklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin Türkiye, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. 2050’de Karbon nötr şirket olma hedefine adım adım ilerliyor.


 Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nin enerjisini Temmuz 2020’de devreye aldığı GES projesiyle elde eden  şirket, o günden bu yana üretim faaliyetlerinde tükettiği elektriğin yüzde 68’ini bu projeden elde etti.  Kaizen yaklaşımı ile faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Daikin Türkiye, Hendek Üretim Tesisi’nde gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği Kaizen Projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 506.802 kWh enerji tasarrufu gerçekleştirdi. Bu tasarruf 148,95 tCO2e emisyon azaltımı ve 5.929 ağacın kurtarılması anlamına geliyor.


Türkiye’de Paris İklim Anlaşması’nı hayata geçirmek için adımlar atan şirketler sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Avrupa’da yarım asırlık geçmişini kutlayan ve Japonya’da 100. yılını kutlamaya hazırlanan Daikin tüm üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları üzerine geliştiriyor ve ürünlerinde çevre dostu R-32 soğutucu akışkan kullanarak sektöre öncülük ediyor. Daikin Türkiye, bu yönde yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarını ikinci kez bir raporda yayımladı. 152 sayfalık ‘ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda Daikin Türkiye’nin; Birleşmiş Milletler’in “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”,  “Sürdürülebilir Şehirler  ve Topluluklar”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “İklim Eylemi” başlıklı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar anlatıldı.

 

Daikin Global, Sera Gazı Salımını 2030’da %50 Azaltmış Olacak

 

Tedarik zincirinden lojistiğe, Ar-Ge merkezinden çevre vizyonuna, operasyonel verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan kaynakları yönetimine dair tüm süreçlerin verilerle anlatıldığı raporda,  FUSION 25 (F25) adı verilen global strateji programı temel alındı.

 

Daikin Global Çevre Vizyonu’nun temel hedefinin, 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken olan sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmek olduğu hatırlatılan raporda; “2019 temel yıl olmak üzere, net sera gazı emisyonlarının önlem alınmayan emisyonlara kıyasla 2025 yılında %30 veya daha fazla, 2030 yılında ise %50 veya daha fazla azaltılması hedeflenmektedir. 2021 mali yıl (FY21) sonucunda sera gazı emisyonlarında %10 azaltım sağlanmıştır.” denildi.


Hendek Üretim Tesisi’nde kurulan güneş enerjisi tesisi ile bugüne kadar üretim faaliyetlerinde kullanılan elektriğin %68’inin güneş enerjisinden üretildiği belirtilen raporda, yeni dönem hedefleri “Temmuz 2023’te tesis bünyesinde devreye aldığımız ilave güneş enerjisi tesisi ile bu oranı %90’a çıkaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde kuracağımız arazi güneş enerjisi tesisi ile de ofis ve satış noktalarımızda kullandığımız elektrik enerjisinin %100’ünü güneş enerjisinden sağlamış olacağız.” ifadeleriyle belirtildi.


Sürdürülebilirlik Sürekli Gelişim Gerektiriyor”

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştıkları günden bu yana iç çabaların ötesinde, yerel topluluklarla da aktif bir iletişim gerçekleştirdiklerine ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek sosyal sorunları ele aldıklarına dikkat çekti. Sürdürülebilirlik yolculuğunun sürekli bir gelişim gerektirdiğinin altını çizen Önder “Gelecek yıllarda da döngüsel ekonomi prensiplerini uygulamak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, atığı en aza indirmek ve kaynak kullanımını optimize etmek için yenilikçi yollar keşfetmek üzerine odaklanacağız. Diğer yandan, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine inanıyoruz. Bu amaçla, performansımızı takip etmek ve gelişim alanlarını belirlemek için küresel ölçekte geçerli standart ve raporlama çerçevelerini uyguluyoruz. Tıpkı ilk sürdürülebilirlik raporumuzda olduğu gibi bu raporumuzda da performansımızı açıkça paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.


İklim değişikliğine karşı mücadelede birlik olmanın önemine dikkat çeken Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt da “Daikin Global ve şirketimiz stratejileri kapsamında sürdürülebilirliğimizin temel taşları olan misyon, vizyon ve değerlerimize uygun olarak hareket etmeyi yüksek sorumluluğumuz kabul ederek yönetim anlayışımızı şekillendiriyoruz. İklim krizinin yarattığı ve her geçen gün daha da belirginleşen olumsuz  sonuçlar, hepimizin somut adımlar atmak için elini taşın altına koymasının gerekli olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, iklimlendirme sektörünün lider kuruluşu olarak doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve çevresel etkimizi azaltma konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Söz konusu olgular ışığında, sürdürülebilirliği işimizin temel taşlarından biri olarak benimsiyoruz ve ürünlerimizi özenle geliştirirken, dünyayı korumak için de çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Sorumlu Bir Atık Yönetim Modeli ile Çevresel Sorumluluk Gözetiliyor 

Atık yönetiminin önemi konusunun  farkında olan ve bu bilinçle hareket eden Daikin Türkiye, geri dönüşüm, kaynağında azaltma ve güvenli bertaraf yöntemleri gibi sorumlu uygulamaları teşvik ederek dünyanın sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması hedefiyle çalışıyor. Daikin Türkiye Genel Merkez, Akademi ve Hendek olmak üzere bütün lokasyonlarında Sıfır Atık belgesini tamamlayarak sorumlu bir atık yönetimi modeli izleyen şirket 4.5 ton değerlendirilebilir atığı geri kazandırdı. Bu sayede 15.681kWh enerji tasarrufu kazandırıldı.

 

Daikin Türkiye ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında imzalanan protokol ile Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerindeki 431 Daikin personeli atık pil eğitimi aldı. Projenin başında belirlenen 4.000 pil toplanması hedefine karşın 18.764 adet pil toplanarak doğaya karışması engellendi. TAP tarafından geri dönüşüme gönderilen piller yaklaşık 120.000 ton toprağı ve 10 milyon m3 üzerinde içme suyunu etkileyecek kirliliğin önüne geçilmesini sağladı.

 

Enerji Verimliliği Projeleri ile yaklaşık 5.929 ağaç kurtarıldı

Kaizen yaklaşımı ile faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Daikin Türkiye, Hendek Üretim Tesisi’nde 2022 mali yıl döneminde(FY22) sürdürülebilirlik (Enerji Verimliliği ve Çevre) kategorisinde 14 proje başlattı. Gerçekleştirilen 9 adet Enerji Verimliliği Kaizen projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 506.802 kWh enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bu tasarruf 148,95 tCO2e emisyon azaltımına ve yaklaşık 5.929 ağacın kurtarılması anlamına geliyor.

İyi Uygulama Örnekleri İle Su Tasarrufu Sağlandı

Sorumlu su yönetimine büyük önem veren Daikin Türkiye, bu kapsamda faaliyetleri boyunca su tüketimini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri ile bu kapsamda çalışmalarını yürüten şirket, yardımcı işletmeler lokasyonunda gerçekleştirdiği ‘Kombi Test İstasyonlarında Kullanılan Suyun Geri Kullanılması’ uygulaması sayesinde kombi test istasyonlarından çıkan atık suyun tekrar kullanılmasıyla su tüketiminin azaltılmasını hedeflemiştir. Su tüketimi önceki durumda 1.800 ton/yıl iken proje sonrasında 50 ton/yıl seviyesine düşmüştür. Bu sayede 1.750 ton/yıl su kazancı elde edilmiş ve su tasarruf oranı %97,22 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının Şubat ayında başlayan Gri Su Projesi ile Genel Merkez Binası’nda bulunan lavabo ve yağmur suyu hattına gri su tesisatı kurulmuştur. Bu tesisat sayesinde, lavabo ve yağmur suyu toplanarak giderlerde ve bahçe sulamada yeniden kullanılmaktadır. Gri su sistem kurulumu ile 2023 Mayıs ayının sonuna kadar geçen süreçte toplamda 219 m3 su geri kazanılmıştır.

 

Yerlileştirme Hız Kazandı 

Daikin Global’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışan Daikin Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunda paylaştığı bilgilere göre, 2020 yılı için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerlileştirme projesi yürütmüştü. 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre 2021 ve 2022 mali yıl (FY21-FY22) dönemi içerisinde toplamda 13 tedarikçi ile 80 parça yerlileştirildi ve 2022 mali yıl (FY22) döneminde toplamda %30  maliyet avantajı sağlandı.

 

 Tedarik Zincirindeki İyileştirmeler ile Karbon Emisyonu Azaltıldı 

İhracat taşımalarına ait nakliye metodu konusunda deniz taşımacılığına ağırlık verme kararı alan Daikin Türkiye, 2022 mali yıl döneminde(FY22) %28,6 paya sahip olan deniz taşımacılığının payını 2023 yılının ilk altı ayı itibarıyla %60,5’e çıkardı. COVID-19 sonrası normalleşme sürecine geçiş ile birlikte hava taşımacılığından kaynaklanan yoğun karbon ayak izinin azaltımı amacıyla hava kargo taşımaları 2021 mali yıl dönemine (FY21) oranla %90 oranında düşürüldü. İhracat yüklemelerine dair yapılan iyileştirme projesi ile karayolu taşımacılığında araç içi doluluk oranlarının artırılması ile araç başına %25 verim sağlandı.

 

24 Ar-Ge Projesi Başlatıldı

2011’de kurulan, çalışan sayısını 3,5 kat, bütçesini 5 kat artıran Ar-Ge Merkezi, Daikin Europe N.V.’nin en hızlı büyüyen bağlı Ar-Ge merkezi konumunda bulunuyor. “Karbon nötr şirket olma’’ sözünden yola çıkarak Ar-Ge ekipleri ile yaşanabilir bir dünya için çalışan Daikin Türkiye, 2022 faaliyet döneminde 24 yeni proje başlattı, devam eden 5 projeyi de başarıyla tamamladı. 7 patent başvurusu yapılırken; bunlardan 5’i tescil edildi. Turkish Time Ekonomi ve İş Kültürü Portalı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Daikin Türkiye en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketlerinin yer aldığı Ar-Ge 250 listesinde 2020 yılında 111. sıradan 2021 yılında 93. sıraya yükseldi. Daikin’in 99 yıllık iklimlendirme birikiminin en önemli parçalarından birisi olan Ar-Ge yetkinliği, Daikin Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nden Daikin’in küresel ağına aktarılıyor. Doğrudan Daikin Europe N.V.’ya bağlı olan Daikin Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerde ürün geliştirme ve yenileştirme konuları için Japonya’da yer alan ve farklı alanlarda 700’ü aşkın uzmanın çalıştığı Daikin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nden de doğrudan destek ve bilgi sağlanıyor.

 

7’den 70’e İklim Okuryazarlığını Artıracak Uygulamalar Hayata Geçiriliyor 

İklim okuryazarlığı konusunun önemine inan Daikin Türkiye, iklim krizi ile ilgili farkındalığı artırabilmek için her yaş grubuna özel eğitim ve projeler düzenliyor. ‘Temiz Hava Elçileri Projesiile 2017 yılından bu yana 5-12 yaş arasındaki çocuklar ‘Temiz Hava Elçisiolarak yetiştiriliyor. Köy okullarında açılan temiz hava sınıflarına Daikin hava temizleme cihazı ile temiz hava sağlanıyor ve çocukların rahat edebileceği şekilde donatılıyor. Temiz hava soludukları bu sınıflarda çocuklara temiz havanın önemi ve temiz çevrenin nasıl oluştuğu uzmanlar tarafından eğlenceli bir anlatımla aktarılıyor. Rapora göre, Türkiye geneline yayılmış 18 Temiz Hava Sınıfı açan ve 1683 çocuğa ulaşan Daikin Türkiye’nin hedefi, çevreye sahip çıkacak “Temiz Hava Elçileri”nin sayısını 2025 yılında 3 bine çıkarmak.

Daikin, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla mesleki eğitim veren okullara da destek veriyor. Bu amaçla ilk olarak 2017 yılında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir iklimlendirme laboratuvarı kuran Daikin Türkiye,  2019 yılında da Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir iklim laboratuvarı kurdu.  Meslek ve Anadolu liselerinin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de 2022 yılında bir iklimlendirme laboratuvarı kuran Daikin Türkiye, her yaş grubundan öğrencinin iklimlendirme sektöründeki mesleki yetkinliklerini son teknolojileri deneyimleyerek geliştirmesini ve aynı zamanda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Daikin Türkiye, ayrıca, iklimlendirme sektöründeki paydaşları bir araya getiren, sektörü bilgilendiren, gelişmeleri paylaşan ve yeni teknolojileri tartışan ‘Uzman Günlerietkinliğiyle de önemli bir misyonu yerine getiriyor. 2016 yılı Ekim ayında başlayan ve bugüne kadar 24 kez, toplam 1970 katılımcı ile gerçekleştirilen  “Uzman Günleri”, alanında uzman isimlerin katılımcıları bilgilendirdiği buluşmalar ile yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik, yeşil bina ve iklimlendirme gibi konularda farkındalığın artmasına ve sektörde bilgi alışverişine katkı sağlıyor.

 

Kadın Çalışan Oranı Yüzde 50’ye Çıkacak

Toplumsal sürdürülebilirlik doğrultusunda fırsat eşitliğinin öneminin vurgulandığı raporda, kadınların işgücüne katılımını artırmak için yapılan çalışmalar anlatılıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilen “Sakura Kadın Girişimci Destekleme Programı” ve “Sakura Kadın Teknisyen Yetiştirme Programı” gibi projelerle sektörde başarılı iş kadınlarının gelişimine, yayılımına destek olunuyor. Kadın temsiliyet oranına yönelik hassasiyet Daikin Türkiye’nin kendi bünyesinde de oldukça büyük.  Rapora göre, Daikin Türkiye 2021 yılında %33,7 olan kadın çalışan oranını 2022 yılında %35,2’e yükseltti. Gelecek hedeflerine de yer verilen raporda, mavi yakalı kadın çalışanların oranını %50’ye ve tüm kadın çalışanların oranını %45’e yükseltme hedefi yer aldı.

 

 

Müşteri Memnuniyeti İçin Yeni Yapılanma

Üretim ve servis aşamalarında sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerleyen Daikin Türkiye, müşteri memnuniyeti ile ilgili de her geçen yıl yeni projelere imza atıyor. Yeniden yapılandırılan müşteri ilişkileri yönetim sistemi kapsamında, "Çağrı Merkezi" ekibi ve “Müşteri İlişkileri Yönetimi” ekipleri birbirlerinden ayrıldı. Daikin Türkiye tarafından takip edilen Anahtar Performans Göstergeleri (APG)’ne göre 2022 finansal yılında yaklaşık 489.000 çağrı alınarak bir önceki yıla göre % 9 oranında çağrı yükü artışı yaşandı. Artan çağrı yüküne rağmen cevap verilemeyen çağrı oranlarında ve 20 saniye içerisinde cevaplanan çağrı hedefi oranlarında iyileşmeler sağlandı. Müşteri Deneyimi Yönetim ekibine ulaşan bayi ve servislere yönelik talep, beklenti ve geri bildirimlerin tamamı çözüme ulaştırıldı, şikayetlerin %60’ı Daikin Türkiye tarafından hedeflenen 3 gün içerisinde kapatıldı. 2023 finansal yılı için 0-3 kapama gün oranı hedefi %75 olarak belirlendi.

 

2023 finansal yılında çağrı merkezi, müşterilerin satış sonrasındaki ihtiyaçlarının yanı sıra satış öncesi ve satış süreci destek ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapılandırıldı ve adı “Müşteri Etkileşim Merkezi” olarak değiştirildi. Daikin Türkiye, ürün ve hizmet talebi olan müşterileri en yakın ve uygun yetkinlikteki iş ortağı ile buluşturmak, iletişimi hızlı ve kolay takip etmek, müşterilerin memnuniyetlerini ölçerek iyileştirme noktalarını belirlemek amacıyla “Yeni Müşteri Talep Yönetimi Proje”sini projeyi hayata geçirdi.


Çalışanlara Yönelik Projelerde Artış ve Dijitalleşme 

2013 yılında araştıran, üreten, değer yaratan ve sorumlu insanlar yetiştirerek, sektörde öncü ve lider akademi olma vizyonu ile yola çıkan Daikin Türkiye Akademi, başarı odaklı, etik değerlere sahip, donanımlı ve geleceğe hazır profesyonellerin gelişimine yardımcı olmayı amaçlıyor. 'Düşünebilen, araştıran ve üretebilen insanlar yetiştiren bir okul olmak' misyonunu ilke edinen akademi, bugüne kadar 57 bin 242 kişiye toplamda 490 bin 889 saat eğitim verdi.

 

İç iletişimde dijitalleşme sayesinde daha hızlı ve verimli bir süreç işletmek için yola çıkan Daikin Türkiye, Daikin Mobile sayesinde tüm ekosistemi ile “diyalog” tarzı iletişim kurmayı amaçlıyor. Şirket, tüm mavi yaka, beyaz yaka, bayi ve servis çalışanlarının bulunduğu 2.500 kişilik platformun  web versiyonunu da  2023 mali yıl içerisinde kullanıma açtı. 2024’te de tüm iç iletişim faaliyetlerinin intranetten Daikin Mobile’a taşınması hedefleniyor.

 
8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


mhiformbanner-280x500.jpg

DESTEKLEYENLER

3-destekleyenler---422.jpg
bottom of page